Pomaga

  • Sprawne urządzenia – noże kosiarek powinny być dobrze naostrzone, trzeba też przestrzegać terminów przeglądów sprzętu.
  • Systematyczne stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin.
  • Stosowanie okresowych zabiegów pielęgnacyjnych takich jak aeracja, wertykulacja i piaskowanie.

Szkodzi

  • Zbyt niskie koszenie lub za duże odstępy pomiędzy koszeniami, ma wpływ na rzadszy trawnik z rolki, wzrost chwastów i pojawiający się mech.
  • Zbyt intensywne podlewanie, sprzyja rozwojowi chorób i mchu, podraża też koszty utrzymania trawnika.
  • Brak siatki na krety, powoduje zniszczenie trawnika przez krety i nornice.