W poprzednim artykule wspominaliśmy o przygotowaniu planu, według którego wykonamy wszystkie prace w ogrodzie wraz z nadejściem wiosny. Jeśli chodzi o trawnik z rolki dobrze jest dokonać jego oględzin, oceniając w ten sposób jego stan po zimie. Najważniejsze dla przyszłej kondycji naszego trawnika jest ocena dotycząca ewentualnego wystąpienia pleśni pośniegowej, która jest najbardziej widoczna na murawie i powoduje najwięcej szkód. Jeśli trawnik w ogrodzie nie został odpowiednio zabezpieczony przed nastaniem zimy, jej wystąpienie wiosną może być nieuchronne.

Co należy zrobić jeśli zauważymy na trawniku miejsca porażone pleśnią pośniegową:

–  należy skuć i usunąć resztki zmrożonego i topniejącego śniegu z trawnika;

–  ocenić jego stan pod kątem ewentualnego wystąpienia pleśni pośniegowej;

– jeśli na murawie są widoczne miejsca porażone pleśnią pośniegową trzeba zastosować jeden z dostępnych na rynku środków grzybobójczych np. Amistar, ale tylko jeśli temperatura otoczenia będzie wynosić powyżej 10° C;

– jeśli stan trawnika jest zadowalający i nie ma śladu pleśni pośniegowej wystarczy go wygrabić grabiami usuwając obumarłe rośliny i filc lub przeprowadzić zabieg wertykulacji jeśli filcu jest zbyt dużo;

– pod koniec lutego można zastosować na trawniku nawóz wiosenny z wysokim procentem azotu, kiedy temperatury będą sprzyjające nawóz zasili darń, a trawnik w krótkim czasie zrobi się piękny i zielony;

– jeśli wystąpiła na trawniku pleśń pośniegowa, można usunąć place zniszczonej trawy wycinając ją, te miejsca można uzupełnić ziemią i zrobić dosiewki.