Jeśli na powierzchni trawnika obserwujemy zbitą warstwę obumarłych części traw lub innych roślin, która blokuje dostęp do wody, powietrza i składników odżywczych, powinniśmy zareagować. Ma to ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju roślin. Zbitya warstwa obumarłej trawy, utrudniona dostęp do przenikania składników odżywczych do systemu korzeniowego. Trawa z rolki, robi się słaba, a zamiast korzenić się w glebie, poszukuje niezbędnych do życia składników na powierzchni, czyli w warstwie zalegającego filcu, tworząc w ten sposób kępy trawy.

Aby poprawić, a raczej przywrócić prawidłową gospodarkę wzrostu trawy, powinnyśmy wpłynąć na poprawę  cyrkulacji powierza w darni poprzez zastosowanie zabiegu aeracji, podlewać trawnik jeśli tylko zauważymy, że cierpi on na brak wody lub zastosować nawóz, aby wspomóc jej regenerację i możliwość czerpania składników odżywczych z głębszych partii ziemi.