Teren powinien być najpierw przekopany ręcznie lub mechanicznie, zwłaszcza jeśli mamy starą darń, którą należy zdjąć lub teren po budowie. Dokładnie oczyszczamy miejsce z kamieni, korzeni i chwastów oraz innych zanieczyszczeń. Jeśli jest taka potrzeba uzupełniamy grunt warstwą żyznej gleby i ewentualnie mieszamy ją z podłożem, aby uzyskać lepszą przepuszczalność. Badamy pH gleby. Zabiegi te należy wykonać zanim nastąpi dostawa trawnika z rolki. Taki trawnik należy wykładać jak najszybciej od momentu dostawy.

Teren musi być płaski, ponieważ trawnik z rolki powinien przylegać do podłoża. Rolki należy wykładać pasek przy pasku na tzw. „mijankę”, dosuwając do siebie krawędzie. Trawnik z rolki, który jest wzmocniony dodatkowo siatką jest bardziej stabilny. Utrzymuje swój kształt i formę i dużo lepiej się wykłada.

Jeśli teren jest stromy trawę z rolki należy przymocować drewnianymi kołeczkami do podłoża, aby trawnik rolowany nie zsuwał się z podłoża do momentu aż się ukorzeni. Nie ma potrzeby wyjmowania patyczków drewnianych, ponieważ ulegają biodegradacji.

Szerokie zastosowanie gotowych trawników z rolki sprawia, że można je wykładać w miejscach użyteczności publicznej, przy drogach, autostradach, nasypach kolejowych czy też w miejscach intensywnie użytkowanych.