Prawidłowe ukorzenienie trawnika z rolki zależy w dużej mierze od jak przygotujemy podłoże. Zbite, twarde i spoiste podłoże powoduje sytuację, gdzie rośliny nie mają możliwości przebicia się przez nie korzeniami. Rośliny są pozbawione możliwości rozkorzeniania, nie mają dostępu do wody w głębszych partiach gleby, a także mają ograniczony dostęp do substancji odżywczych znajdujących się w podłożu. Takie warunki nie są dobre dla roślin. Rośliny nie mogą się prawidłowo rozwijać. Skutkuje to w rezultacie obumieraniem roślin . Jeśli mamy zbyt spoistą glebę, należy najpierw znaleźć przyczynę takiego stanu, zanim zdecydujemy się na założenie trawnika z rolki.

Czynniki jakie mogą wpływać na zbitą glebę mogą wynikać również  z pracy ciężkiego sprzętu na wyłożonym trawnikiem terenie lub chociażby przez parkowanie aut bezpośrednio na trawie, czego należy unikać. Również częste chodzenie i ugniatanie takiej gleby powoduje jej nadmierną zbitość. Dodatkowymi czynnikami jakie mogą mieć wpływ na twardą glebę może być za mała ilość  substancji odżywczych takich jak np.  azot, fosfor czy potas, a także brak odpowiedniego nawozu.

Niektóre gleby same w sobie mają tendencję samoistnego zbijania gruntu, ponieważ takie posiadają właściwości. Zwykle dotyczy to gleb gliniastych.

Co możemy zrobić, aby uniknąć powstawania  zbitej i zbyt spoistej gleby?

  • unikać prac na wilgotnym i przesuszonym gruncie, aby nie niszczyć jego naturalnej struktury,
  • spoistość gleby można naruszać tylko w określonych przypadkach np. w przypadku wertykulacji czy aeracji trawnika, innych sytuacji należy unikać.

Najbardziej skutecznym sposobem, pozbycia się takiej twardej gleby jest po prostu wymiana podłoża przed założeniem trawnika lub wymieszanie istniejącego podłoża z piaskiem  lub piaszczystą ziemią rolną w celu jej rozluźnienia. Można także pomyśleć o zastosowaniu wapna, aby ustabilizować pH gruntu. Właściwe pH gruntu powinno oscylować na poziomie  5,5-6 pH.