GREEN GRASS

Przygotowanie podłoża

Trawnik w ogrodzie to element architektury. Łączy ze sobą wszystkie płaszczyzny, które dopełniają przestrzeń i tworzą piękne zielone tło dla naszego domu i otoczenia. Zieleń ma na nas korzystny i kojący wpływ. Sprawia, że chcemy wypoczywać na łonie natury. Kiedy zakładamy trawnik, nie myślimy jednak o tym, że jak każdy żywy organizm będzie potrzebował naszego zaangażowania i opieki. Aby zawsze był piękny, gęsty i zadbany nie możemy pozostawić go własnemu losowi.

Aby trawnik służył nam przez długie lata i pozostał w idealnym stanie, musimy zapewnić mu regularne i zróżnicowane zabiegi pielęgnacyjne. Zabiegi powinny być dostosowane do zmieniajacych się pór roku oraz panujących warunków atmosferycznych. Ważne jest dostarczanie naszemu trawnikowi odpowiednich składników pokarmowych, zabezpieczać go na wypadek wystąpienia szkodników czy chorób, które powodują zniszczenie trawy oraz zadbać o jego prawidłowe nawodnienie i koszenie. 

przygotowanie-02

 

JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE

Gdy planujemy zakładanie trawnika mamy do czynienia  najczęściej z dwiema sytuacjami:

  1. teren posiada warstwę żyznej ziemi – jeśli w miejscu gdzie chcemy założyć trawnik był kiedyś np. ogródek warzywny lub rosły inne rośliny, należy teren przekopać usuwając w ten sposób starą roślinność.
  2. teren nie posiada warstwy żyznej ziemi – ten problem dotyczy szczególnie terenów po budowach, gdzie wierzchnia warstwa gleby na ok. poniżej 30 cm jest pozbawiona życia biologicznego i nie posiada żadnej wartości ogrodniczej. Teren taki należy użyźnić warstwą humusu zmieszanego z piaskiem (ok. 10% piasku). Jeśli teren posiada warstwę ziemi ornej, wystarczy humus wymieszać z podłożem na ok. 10-20 cm. Piasek oraz warstwa orna ziemi wymieszana z humusem czyli tłustą, ciężką , ale bardzo żyzną  glebą, pozwala na rozluźnienie podłoża i sprawia, że jest ono przepuszczalne dla wody. Dzięki temu woda zamiast zbierać się na powierzchni naszego trawnika przenika do niższych warstw ziemi. Zabieg mieszania humusu z piaskiem dotyczy także gleb gliniastych. Na glebach wyjałowionych, pozbawionych minerałów, zalecamy zastosowanie nawożenia środkami bogatymi w składniki mineralne. Składniki użyźniające należy dobrze wymieszać z podłożem za pomocą szpadla lub glebogryzarki.

Przed przystąpieniem do rozluźniania gleby cały teren, na którym chcemy wyłożyć trawnik należy bardzo dokładnie oczyścić z resztek budowlanych (cegły, kamienie, folie itp.), wstępnie zniwelować i wyrównać. Miejsce przeznaczone pod założenie trawnika nie powinno mieć żadnych zagłębień, w których mogłaby się zbierać woda. Ubytki, nierówności w warstwie nośnej mogą spowodować różnice w wybarwieniu naszego trawnika (jaśniejsze i ciemniejsze miejsca) lub powodować trwałe uszkodzenie trawnika.

Przed wyłożeniem trawnika z rolki należy zawsze zbadać odczyn gleby. Można pobrać próbkę ziemi i oddać ją do badań w najbliższej stacji chemiczno-rolniczej lub zakupić w sklepie ogrodniczym jeden z dostępnych przyrządów do samoczynnego badania gleby (przyrząd mierniczy kolometryczny, kwasomierz ze wskazówką, przyrząd elektroniczny). Trawy wymagają generalnie lekko kwaśnego podłoża. Optymalne pH dla trawy to od 5.5 do 6.5. Gdy pH gleby jest niższe niż 5.5 gleba powinna zostać zwapnowana za pomocą wapna magnezowego lub węglanowego.

Po położeniu trawnika z rolki nie mamy problemu z chwastami, a efekt zieleni w ogrodzie uzyskujemy natychmiast. Trawniki z Rolki produkowane są ze specjalnie wyselekcjonowanych mieszanek nasion, odpornych na działania czynników zewnętrznych zwłaszcza takich, które występują w naszych warunkach klimatycznych.

Trawniki z Rolki są wieloletnie, a ich ładny wygląd i trwałość zależy przede wszystkim od prawidłowej eksploatacji i przeprowadzanych systematycznie zabiegów pielęgnacyjnych.

ODCHWASZCZANIE PODŁOŻA

Ziemia zwłaszcza rolna zanieczyszczona jest nasionami chwastów, które po każdorazowym zruszaniu gleby zaczynają kiełkować i wydostawać się na powierzchnię. Chwasty przed założeniem Trawnika z Rolki możemy wyeliminować na dwa sposoby:

  • chemicznie – opryskując wodnym roztworem jednego z dostępnych na rynku środka chwastobójczego, w proporcjach zalecanych przez producenta i zgodnie z zaleceniamy zawartymi w instrukcji.  Należy pamiętać wykonując oprysk o zachowaniu ostrożności i wymaganym okresie działania środka (karencji) ok. 2-3 tygodni. Jednym z takich środków jest powszechnie używany w rolnictwie Roundup, który jest środkiem o działaniu totalnym – niszczy wszystkie rośliny zielone.
  • mechaniczne – 2-3 razy przekopując teren ręcznie lub za pomocą glebogryzarki w 2 tygodniowych odstępach.

PODLEWANIE

Podlewanie to podstawowy czynnik warunkujący życie trawy, sprawia jednak niemało kłopotów. Klienci często pytają jak często, kiedy i jakimi urządzeniami najlepiej podlewać trawnik. Zależy to od wielu czynników np. miejsca na którym rośnie trawnik, nasłonecznienia, rodzaju gleby, temperatury, wiatru, wilgotności powietrza, częstotliwości opadów atmosferycznych. Najlepiej jest podlewać trawnik wcześnie rano około 4-5:00. Należy unikać podlewania trawnika w dzień w upalne dni chyba, że zaobserwujemy oznaki więdnięcia lub jego zasychania. Trawa na wówczas ciemny, zielony kolor i traci swoją sprężystość. Jednak podlewanie w warunkach dużego upału jest mało ekonomiczne ponieważ 30-40% wody odparowuje. Inaczej jednak należy postępować podczas instalacji trawnika (wyłożenia w gruncie) – patrz: poniżej. 

Podlewanie jest bardzo istotne w momencie zakładania trawnika. Jako producent zalecamy podlewać od razu  wykładane paski trawy, aby nie doprowadzać do jej przesuszenia. Jest to bardzo ważny zabieg, szczególnie w okresie letnim kiedy panują upały. Czekanie z podlewaniem, aż wyłożymy cały trawnik zwłaszcza na dużych powierzchniach w gorące dni, może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia trawnika (nadmiernego przesuszenia).

JAK DUŻO I JAK CZĘSTO NALEŻY PODLEWAĆ?

Wszystko zależy od rodzaju gleby, która posiada własne zdolności magazynowania wody. W okresie wyłożenia trawnika w gruncie, aż do jego ukorzenienia zaleca się podlewanie raz dziennie, w okresie letnim przy wysokich temperaturach nawet dwa razy dziennie, rano i wieczorem. O trwałości naszego trawnika decyduje węzeł korzeniowy, umiejscowiony pod powierzchnią gleby. Jeśli nawet ulega przesuszeniu część zielona trawnika, a część korzeniowa jest w dobrym stanie, trawnik będzie w stanie się odbudować. Nie zalecamy doprowadzenia trawnika do zbyt długiego okresu suszy.

JAKIMI URZĄDZENIAMI PODLEWAĆ NASZ TRAWNIK?

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń służących do podlewania trawnika. Teoretycznie urządzenia te można podzielić na dwie grupy:

  • przenośne – węże ogrodowe, zraszacze naziemne, deszczownie naziemne,
  • montowane pod ziemią w formie automatyczne sterowanego systemu zraszaczy.

W przypadku urządzeń przenośnych  ważne jest stałe przestawianie zraszaczy tak aby dokładnie zasilić wodą wszystkie miejsca naszego trawnika lub w przypadku zastosowania węża ogrodowego należy używać odpowiednich końcówek do podlewania.

W przypadku automatycznego podlewania, ważne jest prawidłowe rozprowadzenie po całej powierzchni trawnika rur do deszczowni, które należy zamontować na odpowiedniej, wskazanej przez producenta głębokości, przed założeniem trawnika.

Przy wyborze właściwego rodzaju urządzenia do podlewania trawnika ważne jest także, aby sposób ich pracy umożliwiał równomierne podlanie wszystkich jego fragmentów.

KOSZENIE

Nasi klienci często zadają pytania odnośnie pierwszego koszenia. To też zależy od naturalnego przyrostu źdźbeł trawy. Generalnie pierwsze koszenie powinno się wykonać kiedy wysokość trawy wynosi około 10 cm. Powinniśmy go wówczas skrócić do wysokości ok. 6 cm. Najwłaściwszą wysokością koszenia dla trawników przydomowych jest 4-5 cm (w okresie letnim zalecamy wyższe koszenie, aby nie doprowadzać do przesuszenia trawnika 6-7 cm). Po około 2-3 koszeniach nasz trawnik powinien być w pełni zagęszczony.

NAWOŻENIE

Przyjmuje się, że Trawniki z Rolki po raz pierwszy należy nawozić po upływie ok. 2-3 tygodniach po jego ukorzenieniu. Dawkowanie oraz rodzaj nawozu powinniśmy dobrać odpowiednio do pory roku, przeznaczenia trawnika oraz do jego lokalizacji. Na rynku dostępnych jest wiele mieszanek zawierających Azot (N), Fosfor (P), Potas (K) oraz mikroelementy. Zalecamy szczególnie mieszanki wolno-uwalniające składniki pokarmowe do gleby. Takie nawozy sprawiają że nasz trawnik jest silnie odżywiony, równomiernie wybarwiony i równo rośnie.

Zalecamy do tego celu używać specjalistycznego sprzętu w postaci siewnika ręcznego.

Gwarancja jakości

Gwarancja jakości

Wyselekcjonowane gatunki traw/nasion

Wyselekcjonowane gatunki traw/nasion

Elastyczność realizacji zamówień

Elastyczność realizacji zamówień