Jeśli chodzi o trawnik z rolki, dobrze jest dokonać jego oględzin, aby ocenić jak wygląda po zimie.Trzeba koniecznie zwrócić uwagę, czy nie występuje pleśń pośniegowa. Powoduje ona jedne z największych strat na murawie trawnikowej. Są to widoczne na powierzchni trawnika, żółto-brunatne plamy o około 15-20 cm. Objawiają się odbarwieniami występującymi pojedyńczo lub w dużych skupiskach o tendencji zlewania się w jedną całość. Plamy tworzą widoczne “wypalenia” trawy, którą trzeba koniecznie ratować Jeśli trawnik nie został odpowiednio zabezpieczony przed nastaniem zimy, jej wystąpienie wiosną może być nieuchronne.

Co należy zrobić jeśli zauważymy na trawniku miejsca porażone pleśnią pośniegową:

– ocenić jego stan pod kątem ewentualnego wystąpienia pleśni pośniegowej;

– jeśli na murawie rolowanej są widoczne miejsca porażone pleśnią pośniegową trzeba zastosować jeden z dostępnych na rynku środków grzybobójczych np. Amistar, ale tylko jeśli temperatura otoczenia będzie wynosić powyżej 10° C;

– jeśli stan trawnika jest zadowalający i nie ma śladu pleśni pośniegowej wystarczy go wygrabić grabiami usuwając obumarłe rośliny i filc lub przeprowadzić zabieg wertykulacji jeśli filcu jest zbyt dużo;

– pod koniec lutego można zastosować na trawniku nawóz wiosenny z wysokim procentem azotu, kiedy temperatury będą sprzyjające nawóz zasili darń, a trawnik w krótkim stanie zrobi się piękny i zielony;

– jeśli wystąpiła na trawniku pleśń pośniegowa, można usunąć place zniszczonej trawy wycinając ją, te miejsca można uzupełnić ziemią i zrobić dosiewki.

Wszystkie te czynności należy wykonać w odpowiednim czasie, obserwując warunki atmosferyczne i czytając dokładnie instrukcje dotyczące stosowania środków ochrony roślin.