Przygotowanie podłoża pod instalację trawnika z rolki… Wydaje się mało skomplikowane! Nic bardziej mylnego!

Od właściwego przygotowania terenu zależy tak naprawdę wszystko, a w szczególności powodzenie całego przedsięwzięcia. Wszelkie prace przygotowawcze należy dokładnie zaplanować, ponieważ kiedy dostaniemy już nasz trawnik rolowany, nie ma zmiłuj i musimy jak najszybciej wyłożyć go w gruncie.
W tym celu trzeba opracować plan działania. Na początek należy rozrysować teren, uwzględniając strefy nasadzeń, strefy z kostką brukową oraz strefę z trawnikiem z rolki. Jeśli już mamy plan, możemy przystąpić do pracy.

Na początek trzeba dokładnie oczyścić teren. Trawę z rolki montuje się na tzw. “gołym” gruncie czyli takim, na którym nie ma pozostałości trawy, chwastów, korzeni, kamieni i tym podobnych elementów. Szczególnie teren po budowie, w przypadku gruzu, betonu, metalu i innych materiałów trzeba dokładnie oczyścić. Jeśli jest to wcześniejszy trawnik, trzeba przekopać go mechanicznie za pomocą glebogryzarki lub ręcznie i dokładnie wygrabić. Jeśli natomiast teren jest mocno zachwaszczony, samo jego przekopanie i wygrabienie może nie wystarczyć i tu należy zadziałać jednym z dostępnych na rynku środków chwastobójczych. I tu uwaga! Z takim środkiem trzeba postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Zwykle jest konieczne odczekanie kilku tygodni zanim będzie możliwość montażu trawy w rolce na takim terenie.
Następny etap dotyczy oględzin gleby pod względem jej przepuszczalności oraz żyzności. Jeśli gleba jest zbyt spoista, zbrylona (gliniasta), na pewno jest też mało przepuszczalna, a więc będzie ograniczać przenikanie wody oraz składników pokarmowych w jej głębsze partie. Jeśli gleba jest zbyt lekka, piaszczysta, woda oraz składniki pokarmowe za szybko będą penetrować w głębsze partie gruntu, bez możliwości zasilenia darni rolowanej. Najbardziej optymalnym gruntem pod trawnik w rolce jest humus (czarnoziem). Najbardziej żyzna, bogata w minerały gleba, która wymieszana z istniejącym podłożem na ok. 15-20 cm, da nam właściwy teren pod trawnik.

Co musimy zrobić w następnej kolejności? Koniecznie trzeba zbadać podłoże pod kątem jego pH, jednym z dostępnych na rynku mierników do badania gleby. Grunt nie powinien być ani zbyt kwaśny, ani zbyt zasadowy. Darń z rolki najlepiej ukorzenia się, a później rośnie w gruncie o pH pomiędzy 5,5 a 6,0.
Kiedy i to zadnie wykonaliśmy i pH gleby jest idealne pod założenie trawy rolowanej, możemy zwałować teren. Można to zrobić za pomocą wała ręcznego (50-70 kg). Jest to zabieg bardzo ważny wbrew pozorom, ponieważ wyrównanie terenu powoduje, że darń z rolki będzie idealnie przylegać do podłoża. Ważne w procesie ukorzeniania trawnika. W międzyczasie zamawiamy trawnik rolowany u dostawcy.

Mamy już trawnik z rolki! I co teraz… Wykładamy! Pasek przy pasku na tzw. “mijankę”, zaczynając od najdłuższego, prostego boku. Trzeba pamiętać, że trawa z rolki musi być jak najszybciej wyłożona w podłożu, ponieważ jest to produkt organiczny, łatwopsujący. Czas pełni tu bardzo ważną rolę.

Teraz już możemy cieszyć się piękną, zielenią ! Trawnik z rolki jest on od razu gotowy do użytkowania! I to jest jego największa zaleta!