Anglicy jako pierwsi zaczęli wykorzystywać trawnik jako miejsca celowo dedykowane do rekreacji. Do dziś zresztą angielskie ogrody uznawane są za jedne z najpiękniejszych na świecie. Piękne rabaty kwiatowe i przystrzyżone trawniki sprzyjały przechadzkom wśród zieleni. W tym czasie jednak trawniki przypominały raczej ukwiecone łąki, przeznaczone bardziej do wypasu zwierząt hodowlanych niż do  reprezentacji.

Kiedy zorientowano się, że na płaskim terenie można rozgrywać wszelkiego rodzaju turnieje,  gry i organizować pikniki, zaczęto wycinać kwadraty trawy w innych miejscach i przenosić je w miejsca rozgrywania zabaw. Metodę tą stosowano odtąd bardzo często.

Pierwsze trawniki, które powstały na skutek specjalnego wysiewu nasion traw zastosowano również w Anglii w XVIII wieku. Ścinano je wówczas za pomocą krótkiej kosy, ale już w 1830 roku wynaleziono pierwszą kosiarkę bębnową, a około 1900 roku została skonstruowana pierwsza kosiarka spalinowa.

Od tego momentu utrzymanie zieleni wokół domostw stało się prostsze i mniej pracochłonne. Z czasem nauczono się uprawiać różne gatunki traw, dedykowanych na powierzchnie do tego przygotowane. Odkryto korzyści z posiadania przestrzeni zagospodarowanej nawierzchnią trawiastą jako miejsca do zabaw i spędzania wolnego czasu na łonie natury.

Trawniki z rolki jak widać to nie całkiem dzisiejszy wynalazek. Jednak te dzisiejsze trawniki z rolki to znaczny przeskok technologiczny. Trawa, którą się później wycina i roluje, wysiewana jest  ze specjalnych mieszanek nasion, hodowanych celowo  na dedykowanych plantacjach darniowych.  Pozyskiwana jest, a raczej wycinana za pomocą specjalistycznych urządzeń, zwanych kombajnami. Trawniki rolowane są wolne od chwastów, wszelkich zanieczyszczeń i  odpowiednio wypielęgnowane. Mogą być także przewożone do różnych zakątków świata, za pomocą dopasowanych środków transportu.

Rozróżnia się też dwa zasadnicze rodzaje trawników czyli te hodowane w gruncie, a później z niego wycinane wraz z częściowo odcinaną warstwą korzeniową oraz te hodowane na folii. Trawa z rolki wycinana z gruntu posiada dużo większą zdolność asymilacji w podłożu, ponieważ hodowana jest bezpośrednio na polach. Bezpośrednio z gruntu wycina się pasy części zielonych wraz z częścią warstwy ukorzenionej. Następnie wykłada się pasy trawnika na odpowiednio przygotowane podłoże. Korzonki po pewnym czasie zaczynają zrastać się z nawierzchnią tworząc spójną całość. Są bardzo gęste i dywanowe. Tworzą szczotkowatą, zwartą murawę, a przy odpowiedniej pielęgnacji służą długie lata.